Pogotowie alpinistyczne

  • usuwanie zagrażających drzew, gałęzi;
  • usuwanie odpadających, zniszczonych tynków, gzymsów, dachówek;
  • usuwanie sopli, nawisów lodowych i śnieżnych;
  • udrażnianie rynien i rur spustowych z lodu;
  • nagłe interwencje: np. ratowanie zwierząt uwięzionych w miejscach trudno dostępnych.