Usługi konserwacyjne

  •  naprawa i wymiana oświetlenia w trudno dostępnych miejscach;
  •  naprawa elewacji;
  •  malowanie szybów wind;
  •  prace konserwatorsko-renowacyjne powierzchni trudno dostępnych;
  •  renowacja ścian szczytowych, kominów;
  •  udrażnianie rur spustowych;
  •  prace dekarsko-blacharskie;
  • malowanie dachów.