Wycinanie i przycinanie drzew

Dzięki zastosowaniu technik alpinistycznych jesteśmy w stanie ściąć drzewa będące między budynkami lub innymi przeszkodami uniemożliwiającymi „położenie drzewa”.
Ścinka sekcyjna – to ścinka drzewa po kawałku wraz z kontrolowanym zrzutem ściętych plastrów drzewa lub gałęzi. Bez ryzyka uszkodzenia czegokolwiek poniżej drzewa.

  •  wycinanie drzew /ścinka sekcyjna;
  •  przycinanie gałęzi /przycinka drzew;
  •  prześwietlenia koron drzew;
  •  zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne;
  •  usuwanie kolizji z budynkami/ liniami energetycznymi napowietrznymi;
  • usuwanie wiatrołomów /drzew połamanych wskutek wichur.